• Polski
 • English
 • Español
 • Klauzula informacyjna – RODO

  Klauzula informacyjna dla formularzy kontaktowych na stronie www.ava-laboratorium.pl

  Klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r (dalej zwanym RODO).

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Larysa Dysput-Goławska Laboratorium Kosmetyczne “AVA” 9 (dalej “Laboratorium Kosmetyczne AVA) z siedzibą w Całowaniu 103B, 04-580 Karczew.
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Laboratorium Kosmetycznym AVA nadzoruje wyznaczony Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez skrzynkę mailową iod@ava-laboratorium.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularzy kontaktowych udostępnionych na stronie Laboratorium Kosmetyczne AVA.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia.
  8. Podanie poprawnych danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularzy kontaktowych, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.
  All rights reserved Ⓒ 2023 Laboratorium Kosmetyczne AVA
  ^
  W zgodzie z naturą. Realizacja: Bazinga