• Polski
 • English
 • Español
 • Regulamin

   

  REGULAMIN

  SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH PRZEDSIĘBIORCOM

  LABORATORIUM KOSMETYCZNE AVA LARYSA DYSPUT GOŁAWSKA

   

  • §1

   

  Niniejszy Regulamin odnosi się do warunków umów sprzedaży zawieranych z podmiotami nabywającymi kosmetyki i produkty kosmetyczne od Larysy Dysput Goławskiej prowadzącej działalność pod firmą Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput Goławska (dalej „Laboratorium AVA”). Regulamin wiąże bez względu na formę złożenia zamówienia oraz podpisanej umowy.

   

  • §2

   

  W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności Kodeksu cywilnego.

   

  • §3

   

  1. Kontrahent jest zobowiązany do powstrzymania się od sprzedaży zakupionych od Laboratorium AVA kosmetyków i produktów kosmetycznych po cenie brutto niższej niż cena wynikająca z każdorazowo obowiązującego cennika sprzedaży kosmetyków i produktów kosmetycznych dostępnego na stronie internetowej Laboratorium AVA pod adresem ava-laboratorium.pl.
  2. W przypadku naruszenia zakazu wskazanego w ust. 1, Laboratorium AVA będzie uprawnione do domagania się zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 PLN za każdy przypadek sprzedaży kosmetyków lub produktów kosmetycznych po cenie niższej niż wynikająca z obowiązującego cennika sprzedaży Laboratorium AVA.

   

  • §4

   

  Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 listopada 2017 roku poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej Laboratorium AVA. Zmiana Regulaminu następuje poprzez wywieszenie zmiany na stronie internetowej pod adresem: www.ava-laboratorium.pl.

  Newsletter
  Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z tym, co się u nas dzieje...
  All rights reserved Ⓒ 2022 Laboratorium Kosmetyczne AVA
  ^
  W zgodzie z naturą. Realizacja: Bazinga