Produkty profesjonalne dostępne są wyłącznie dla podmiotów lub osób prowadzących salony kosmetyczne, dermatologiczne, urody, SPA, itp. oraz osób w trakcie kursów lub studiów kosmetycznych lub po zakończeniu edukacji.

Warunkiem niezbędnym do zobaczenia cen i złożenia zamówienia na produkty profesjonalne jest utworzenie konta i przesłanie na adres mailowy
sklep@ava-laboratorium.pl kopii dokumentów związanych z prowadzeniem firmy (NIP, Regon, KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej) lub kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie kosmetyczne (dyplom, świadectwo) lub kopii legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Lista produktów

Kosmetyki profesjonalne
Kosmetyki profesjonalne / Seria
Przeznaczenie
Typ kosmetyku
Działanie