• Polski
 • English
 • Español
 • Tydzień szkoleniowy w Laboratorium Kosmetycznym AVA!

  W minionym tygodniu pracownicy Laboratorium Kosmetycznego AVA mieli okazje wziąć udział w szkoleniu organizowanym w ramach tematyki „Nowoczesne kompetencje w Sektorze Chemicznym”.

  Po szkoleniu uczestnicy zdobyli nowe kwalifikacje.

   

  Wiedza:

  • nakreśla i inicjuje rozpoczęcie projektu badawczo-rozwojowego,
  • przygotowuje zadania i koordynuje prace zespołu projektowego,
  • monitoruje skuteczność zarządzania projektem,
  • zarządza projektem zgodnie z wiedzą dot. aktualnych standardów
   Umiejętności:
  • dobiera model zarządzania pracami, ocenia ryzyko projektu
  • planuje i adekwatnie do postawionych celów w sektorze chemicznym
  • analizuje ryzyko osiągnięcia celów
  • opracowuje raporty i analizy w zakresie zarządzanego projektu badawczo-rozwojowego
   Kompetencje społeczne:
  • alokuje zasoby organizacji (obejmujące kapitał, osoby, procesy), zapewniając efektywne jej funkcjonowanie definiuje problemy w oparciu o dowody (analizy rynkowe) i analizy
  • wyznacza cele, które są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy
   jest otwarty na nowe projekty w ramach rozwoju firmy

  Szkolenie oprócz części merytorycznej objęło także zadania praktyczne 🙂

  To był niezwykle wartościowy czas! Zobaczcie relację zdjęciową 🙂

  All rights reserved Ⓒ 2023 Laboratorium Kosmetyczne AVA
  ^
  W zgodzie z naturą. Realizacja: Bazinga