About us

AVA® Cosmetic Laboratory is the oldest private company operating on Polish market since 1961.

We were the first company in Poland to obtain the licence to produce ecological cosmetics and ECOCERT quality certificates, proving their naturalness and organicity.

The best quality of products, tradition and ecology are the main advantages and elements distinguishing AVA®  Laboratory from other cosmetic companies.

 

UE

EN Rozwój działalności eksportowej Laboratorium Kosmetycznego AVA - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Planowane efekty projektu:
  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.
Wartość projektu ogółem: 1 230 270,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 750 000,00 PLN Beneficjent: LARYSA DYSPUT-GOŁAWSKA LABORATORIUM KOSMETYCZNE "AVA"

www.mapadotacji.gov.pl