pH a pKa

Od czego zależy działanie peelingu kwasowego na skórę?

Odpowiedź na to pytanie wydawać się może banalna i większość osób odpowiedziałaby zapewne, że siła działania peelingu kwasowego zależy od rodzaju i stężenia danego kwasu w preparacie. Jednak nie są to jedyne i najważniejsze czynniki. Na intensywność działania peelingu chemicznego wpływa również pH produktu, które jest ściśle powiązane z pKa danego kwasu. pH jest miarą kwasowości roztworu, natomiast pKa to ujemny logarytm ze stałej dysocjacji kwasu (Ka). pKa określa moc danego kwasu (im mniejsze pKa, tym silniejszy kwas). Jest to wartość stała dla danego kwasu. Jednak
w zależności od tego, w jakim środowisku znajduje się kwas, to znaczy w jakim pH, może on występować w postaci soli lub wolnego kwasu. Na to, czy dany kwas będzie występował w postaci soli ma wpływ zależność pKa danego kwasu od pH, w jakim ten kwas się znajduje. Zależności te przedstawiają się następująco:

 1. pH=pKa – preparat zawiera 50% kwasu w formie wolnej i 50% kwasu w formie soli
 2. pH>pKa – w preparacie dominuje forma soli –mniejsza moc kwasu, a tym samym mniejsza moc peelingu
 3. pH<pKa – w preparacie dominuje forma kwasu, co oznacza większą moc peelingu.

Z powyższych zależności wynika, że ustalając recepturę danego peelingu należy wziąć pod uwagę wartość pKa kwasu występującego w przewadze ilościowej i tak dobrać pH peelingu, aby było niższe od wartości pKa kwasu. Wówczas zwiększy się moc danego kwasu, gdyż będzie go więcej, niż soli tego kwasu. Podsumowując, nie samo pH produktu, a zależność pH od pKa wpływa na głębokość i siłę złuszczania.  Linia profesjonalnych peelingów Acid Peels marki AVA jest dowodem na to, że wzięliśmy pod uwagę te zależności. W ofercie posiadamy 5 rodzajów peelingów kwasowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb skóry, a także neutralizator (pH= 7,5) oraz preparat odtłuszczający i usuwający resztki makijażu:

 1. 50% AHA-BHA, gdzie w przewadze występuje kwas glikolowy, którego pKa wynosi 3,83,
  a pH peelingu jest równe 2,6
 2. 35% MANDE-LAC, gdzie w przewadze występuje kwas migdałowy, którego pKa wynosi 3,41, natomiast pH peelingu = 2,5
 3. 29% PYRUVIC, gdzie w przewadze występuje kwas pirogronowy, którego pK wynosi 2,49, a pH peelingu = 1,2
 4. 20% LACTO-SZIKIMIC, pH peelingu = 2,0
 5. 10% PHYTIC ACID EXTREME pH peelingu poniżej 2,0

Pozostałe czynniki wpływające na działanie peelingu chemicznego to:

 • postać preparatu (płyn, żel, krem)
 • rodzaj kwasu
 • czas aplikacji
 • masaż
 • rodzaj cery
 • częstotliwość stosowania

Zasada działania peelingów kwasowych

Peelingi oparte na słabych kwasach powodują stopniowe rozluźnianie wiązań pomiędzy korneocytami w warstwie rogowej, co skutkuje ich zerwaniem i oddzieleniem się górnej warstwy komórek naskórka. Ponadto dochodzi do rozluźnienia całej struktury cementu międzykomórkowego oraz obniżenia stężenia jonów wapnia w glikoproteinach występujących na powierzchni desmosomów. Peelingi oparte na mocnych kwasach powodują koagulację protein z uwolnieniem aminokwasów i wytrącaniem soli, co w konsekwencji daje efekt zbielenia na skórze.

Autor: mgr Monika Krzyżostan

Główny technolog w Laboratorium Kosmetycznym AVA

Przekaż artykuł dalej: